Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Vježbalica

Vježbalica sadržava specifične vježbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motorike. Zatim su tu vježbe koje jačaju koncentraciju i pozornost što će posebno važno biti u kasnijem životnom razdoblju djeteta. Tu su i logopedske vježbe za govorno jezični poticaj djetetovih sposobnosti.

Tako smo ove specifične vježbe podijelili u tri grupe osino o području koje obuhvaćaju...

Pregledajte materijale koji su vam na raspolaganju i pronađite ono što je potrebno vašem djetetu.


Vježbe grafomotorike
Vježbe grafomotorike

Ovaj radni materijal namijenjen je razvoju grafomotoričkih vještina kod djece. ...

Vježbe koncentracije
Vježbe koncentracije

Ovaj radni materijal namijenjen je poticanju sposobnosti koncentracije kod djece. Manjak pozornosti ...

Govorno-jezični poticaji
Govorno-jezični poticaji

Vježbe iz ove skupine sadrže brojne materijale za poticanje govorno jezičnih vještina kod ...

Logopedske vježbe
Logopedske vježbe

Logopedskim vježbama iz ove skupine pomoći ćete djetetu da stekne bolju kontrolu nad svojim jezik...

 
 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.