Pametnica

Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Izjava o konverziji

Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Vaša će se kreditna kartica teretiti za određeni iznos u kunama prema aktualnom tečaju eura Hrvatske narodne banke. Pri terećenju kartice iznos će se konvertirati u vašu lokalnu valutu , a podložan je eventualnim laganim promjenama uzrokovanim politikom kartične kuće. Konačni iznos isto može varirati zbog svih navedenih konverzija.