Pametnica

Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Uvjeti prodaje

U smislu općih uvjeta prodaje, KORISNIK je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu.

Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje KORISNIK izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za


Plaćanje je moguće obaviti na sljedeće načine:

  • online putem kreditnih kartica:

       

  • e-bankingom
  • općom uplatom


U trenutku kada uplata bude zaprimljena, HARFA će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti KORISNIKA o tome da je narudžba zaprimljena.


Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.


KORISNIK ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 45. Zakona o zaštiti potrošača.