Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Poveži i pročitaja od O do Ž


Materijali sadrže kratke riječi koje počinju slovima O do Ž

Svaki materijal sadrži 5 pojmova koji počinju na isto slovo, a koje dijete treba pročitati i zatim ih povezati s odgovarajućim slikovnim prikazom.

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:
  • čitati kratke riječi koje počinju slovima od O do Ž
  • povezivati riječi sa slikom

Paket radnih listića "Poveži i pročitaja od O do Ž" sadrži:

 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.