Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Poveži i pročitaj od G do Nj


Materijali sadrže kratke riječi koje počinju slovima G do Nj.

Svaki materijal sadrži 5 pojmova koji počinju na isto slovo, a koje dijete treba pročitati i zatim ih povezati s odgovarajućim slikovnim prikazom.

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:
  • čitati kratke riječi koje počinju slovima od G do Nj
  • povezivati riječi sa sliko

Paket radnih listića "Poveži i pročitaj od G do Nj" sadrži:

 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.