Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

IgroČitaonica od O do Ž


Materijali sadrže kartice od slova O do slova Ž. Svaki materijal sadrži 5 kartica različitih riječi na isto slovo i slikovni prikaz riječi. 

Materijale isprintajte na deblji papir. Neka dijete samostalno izreže kartice prateći iscrtkanu liniju. Tako ćete dobiti karticu s riječju i karticu sa sličicom...

Izmješajte kartice s riječima i sličicama... Dijete mora pročitati riječ na kartici i spojiti je s odgovarajućim likom na sličicama.

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:
  • čitati kratke riječi koje počinju slovima od O do Ž
  • povezivati riječi sa slikom

Paket radnih listića "IgroČitaonica od O do Ž" sadrži:

 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.