Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Radni materijal


Ove kartice s nazivom broja koriste se uz radne liste naziva Koliko ima...?

Isprintajte materijal na tvrđi papir. Neka dijete samo izreže kartice. Odgovarajući na pitanje Koliko ima ...? dijete treba odgovarajuću karticu zalijepiti na radni listić.

Ali kartice se mogu koristiti i u drugim zadacima... ili jednostavno možete dijetetu postavljati pitanja Koliko...? i tražiti od njega da vam pokaže i pročita pravu karticu...

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:
  • kako se piše svaki broj
  • kako se čita svaki broj
  • razvija se grafomotorika
Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.