Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Pronađi identično


Predlošci sadrže različite sličice među kojim treba pronaći one koje su identične. 

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:

Paket radnih listića "Pronađi identično" sadrži:

 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.