Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Upoznajemo slovo B


Upoznavanje sa slovima nastavljamo sa slovom B.

U ovoj datoteci pronaći ćete sve materijale kojima će dijete ovladati ovim slovom i riječima koje počinju njime. Materijali su složeni tako da se dijete na jednostavan način kroz igru i zabavu uvede u svijet slova dok istovremeno razvija svoje govorno-jezične vještine ali i grafomotoriku ruku.

Datoteka sadrži 8 radnih lista: naučimo pisati slovo B, napravi lik od slova, skriveno slovo, slovni labirint, slikovni labirint i 3 radne liste B kao Bicikl ... Bik ... Bizon

 

Kupite paket pretplate kako bi mogli preuzeti ovaj materijal!


Naučit će:
  • kako se piše veliko i malo slovo B
  • prepoznavati oblik slova 
  • povezivati riječi s početnim slovom
  • pisati jednostavne riječi koje počinju slovom B
  • igrati se slovom

Paket radnih listića "Upoznajemo slovo B" sadrži:

 

 

Izrada web stranica: ITB inernet usluge j.d.o.o.