Pametnica

Radni materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja

Poštovani roditelji, odgojitelji, učitelji i svi vi koji volite djecu, pred vama je naš novi projekt nastao u želji da djeca u što ranijoj dobi što je više moguće razviju svoje potencijale. Upravo je predškolska dob najvažnija u području razvoja dječjih potencijala, jer se do 7. godine života razvije većina neuronskih veza velikim dijelom odgovornih za intelektualne sposobnosti djeteta.

 

 Dr. Ranko Rajović je supervizor programa

Bitno je da se u predškolskom uzrastu u svakodnevni rad unesu elementi koji dokazano stimuliraju mentalni razvoj djece, ali i specifične vježbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motorike te tako sprječavaju poremećaj koncentracije i pažnje u kasnijem periodu života.

dr. Ranko Rajović

Nekada se vjerovalo da je inteligencija nasljedna i nepromjenjiva; danas je znanstveno dokazano da nasljeđujemo samo „skicu“, a način na koji će se mozak djeteta graditi i razvijati ovisan je o interakciji s okolinom. Budući da se mozak najintenzivnije razvija u prvih sedam godina djetetova života, a znanstvenici smatraju da je to i period kada većina djece može dosegnuti nivo genijalca, potpuno je jasno da to razdoblje moramo iskoristiti i kreirati razvojno poticajno okruženje za djecu. Imamo mogućnost da radom s djecom danas, kreiramo bolju budućnost. Postoji više istraživanja koja govore da države koje su ulagale u rane razvojno poticajne programe imaju bolju ekonomiju, a djeca koja su ih prolazila bolji uspjeh u školi i životu općenito. Djeca najbolje uče u igri. Još je Albert Einstein rekao da je igra najviši oblik istraživanja, a danas je već općepoznato da djeca najviše upijaju igrajući se. 

Pametnica je web-aplikacija u kojoj se nalazi više od 1000 različitih kreativnih materijala iz područja ranog poticanja intelektualnog razvoja.
 

Pomoću naših svakodnevnih vježbi koje vesele i zabavljaju, djeca će se na najrazličitije načine i sa svim svojim osjetilima pripremiti za školske napore.

Kod Pametnice ćete pronaći praktične i raznolike vježbe, predloške za edukativne igre i zadatke za poticanje govornih mogućnosti, zadatke i igre za rano poticanje matematičkih sposobnosti, zatim grupne igre kao i igre za zatvorene i otvorene prostore, pjesmice, priče, te ideje za modeliranje.

Naši su materijali poredani prema godišnjem dobu, temama i povodu tako da ih je lako pronaći. 

Cijena godišnje pretplate iznosi 144,00 kn, a tijekom pretplate možete preuzeti 1000 materijala.